به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دوشنبه سوم بهمن ماه ،۱۴۰۱ نشست شورای محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با حضور معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده میگوی کشور برگزار شد. دکتر آئین جمشید در این جلسه به توانمندی ها و دستاوردهای این پژوهشکده پرداخت. معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده میگوی کشور، به مهمترین پروژه های ملی و بین المللی انجام یافته در سالیان گذشته با برخورداری از امکانات آزمایشگاهی مختلف و شناور تحقیقاتی اشاره کرد. همچنین با تشریح سیاست های عمده این پژوهشکده در حوزه محیط زیست دریایی و آبزی پروری بر اقدامات مشترک و آمادگی این پژوهشکده در آینده تاکید کرد.