به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، اجرای نخستین دوره اردوی دانش آموزی راهیان پیشرفت (علم و فناوری) در حوزه شیلات و آبزیان از استان بوشهر آغاز شد. این اردوی دو روزه در راستای سیاست‌های ترویجی معاونت ترویج و انتقال یافته‌های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در استان بوشهر انجام شد. روزهای 23 و 24 بهمن ماه ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ دانش آموز پایه نهم مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی بوشهر با میزبانی پژوهشکده میگوی کشور، فرصت آشنایی با علوم شیلاتی پیدا کردند. این دانش‌آموزان در گروه‌هایی مجزا، ابتدا در نشست آشنایی با اهداف و سیاست‌های مراکز پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور شرکت کردند. در این جلسه اطلاعات شیلاتی و تحقیقاتی در قالب مفاهیم ساده و بهره‌گیری از فیلم و اسلایدهای آموزشی توسط محقق پژوهشکده میگوی کشور ارائه شد. سپس دانش‌آموزان از موزه آبزیان و ادوات صیادی پژوهشکده بازدید و از نزدیک با نمونه‌های آبزیان و ادوات موجود، اهداف تحقیقاتی و برخی پروژه‌های مرتبط‌شان آشنا شدند. در ادامه این دانش‌آموزان از آزمایشگاههای شیمی فیزیک، پلانکتون شناسی، رسوب و بنتوز، میکروب شناسی، ژنتیک مولکولی، بافت و میکروب شناسی بازدید کردند. در هر آزمایشگاه، مدیران مربوطه عملکرد برخی دستگاه ها و روند مطالعه و تحقیقات علوم شیلاتی را برای ایشان معرفی کردند. همچنین در این بازدید بر اهمیت دانش همگانی در حفظ و پایداری اکوسیستم برای برخورداری و چرخه تامین غذا تاکید شد. تعدادی از دانش‌آموزان با حضور در ایستگاه تولید میگوی عاری از بیماری پژوهشکده، بخش‌هایی دیگر از فعالیت‌های تحقیقاتی در مسیر تولید لارو برای عرضه به مزارع پرورشی را از نزدیک دیدند. پرسش دانش آموزان و پاسخ توسط محققان این پژوهشکده، همزمان در هر بخش و مرحله بازدید انجام شد.
در روز دوم این بازدید این پسران دانش آموز موفق به بازدید از کارخانه عمل آوری و بسته‌بندی ماهی و میگو مستقر در شهرک صنعتی بوشهر شدند. با مساعدت و همکاری مدیریت و بخش اجرایی شرکت پارس آبزیان رسول، اطلاعات تکمیلی کارشناسی، توسط محققان پژوهشکده و کارشناس شیلات بوشهر، در این بازدید ارائه شد. بدین ترتیب دانش‌آموزان الزامات تولید، حفظ و عرضه موفق محصولات شیلاتی را از نزدیک دیدند. در بخش دیگر از بازدید روز دوم، بازدید از یک مزرعه پرورش ماهی گرم آبی در بوشهر در نظر گرفته شده بود. این آبزی پرور موفق پس از چند سال پرورش گیاه الوئه‌ورا در زمین‌های زراعی خود، برنامه مدیریت حوضچه آب برای پرورش ماهی را نیز در استخرهای ذخیره آب مزرعه خود اجرا کرده بود. بدین ترتیب نمونه ای از عملیات موفق کشت چند منظوره در مزرعه و ضرورت مدیریت منابع آبی، اثرات مثبت استفاده از آب پسماند پرورش آبزیان برای آبیاری محصول و عدم استفاده یا محدود کردن کود شیمیایی در مزارع کشاورزی نیز آموزش داده شد. کشاورز موفق این مزرعه تجربیات عملی خود را با تاکید بر بخش مدیریت آب و پرورش این نوع ماهی انتقال داد.
نظرسنجی و مصاحبه، برگزاری مسابقه انشاء و روزنامه نویسی یا تولید محتوای دیجیتال مرتبط با اهداف این بازدید ها بخش دیگر این اردو برای دانش آموزان بود.