به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور ، میزگرد تخصصی کنترل و پیشگیری از بیماری AHPND در صنعت میگوی پرورشی، با مشارکت کارشناسان ملی و بین المللی، در روزدوشنبه ۹مرداد1402توسط پژوهشکده میگوی کشور، بصورت حضوریو مجازی برگزار می شود. در این نشست تخصصی، طرح اقدام ملی کنترل بیماری AHPND در سایر کشورها و ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. پس از میزگرد تخصصی، کارگاه آموزشی با عنوان: "تجارب کشور تایلند درخصوص کنترلبیماری AHPND" توسط خانم دکتر کالایا از سازمان ملی توسعه علم و فناوری تایلند برگزار خواهد شد‌.

زمان برگزاری : دوشنبه
۹ مرداد ، از
ساعت ۸ صبح تا ۱۱:۳۰

محل برگزاری : اداره کل شیلات استان بوشهر
لینک وبینار:https://vc.areeo.ac.ir/ch/isrc

نام کاربری: Isrc-u

رمز عبور: 0415