به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، كميته مديريت صيد استان بوشهر، آغاز صید آزاد میگو در سال 1402 را اعلام کرد. این تاریخ طبق روال سال‌های گذشته، پس از اتمام گشت‌های تحقیقاتی بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده میگو و نتایج حاصل از برآورد جمعیت میگو، تعیین شده است. بر اساس مصوبه كميته مديريت صيد و طبق نامه مدیر کل شیلات استان بوشهر به رئيس سازمان شيلات ايران، این تاریخ به شرح زیر اعلام شد. آغاز صيد ميگو در آبهای استان بوشهر از روز سه شنبه مورخ 17/05/1402 صرفا براي قايق‌هاي صيادي و از روز چهارشنبه مورخ 18/05/ 1402براي لنج هاي صيادي که براساس بند 6 آئين‌نامه صيد ميگو داراي مجوز صيد ميگو می باشند، آزاد اعلام می‌گردد. بنابراين، كليه صيادان مؤظف به رعايت ممنوعيت صيد در مناطق نوزادگاههاي ميگو (نيروگاه اتمی-دلوار) كمتر ازعمق 5 متر و اطراف مطاف عمق كمتر از10 متر و زيستگاههاي مصنوعی (منگف، يرول، گناوه، دير و خارگ) احداث شده با شعاع نيم مايلی می باشند. ضمنا ً محدوده جغرافيايی مناطق ممنوع در آئين نامه صيد ميگو سالجاري نيز اعمال گرديده است.
لازم به ذکر است زمان خاتمه صید میگو نیز پس از انجام گشت های تحقیقاتی مربوط به سیاست های صید پایدار و برآورد ذخایر باقی مانده از جمعیت میگو، متعاقبا اعلام می گردد.