به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، با دعوت مدیریت شیلات استان، دومین جلسه مشترک کمیته بازسازی ذخایر آبزیان، باتوجه به اهمیت حفاظت از منابع و ذخایر شیلاتی و جهت بهره برداری پایدار از ماهیان دریایی و حمایت از اقتصاد و اشتغال جامعه صیادی، ۲۱ مرداد سال جاری در شیلات بوشهر برگزار شد. اولین نشست کمیته، ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ با مشارکت ادره کل دفتر بازسازی ذخائر آبزیان سازمان شیلات کشور، پژوهشکده میگو و اداره کل شیلات استان بوشهر بود. حفظ و توسعه ذخایر آبزی از ارکان مهم مدیریتی و پژوهشی سازمان شیلات و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور است و در حال حاضر برنامه احیای زیستگاه مصنوعی، در اکثریت نواحی آبهای سواحل جنوب و شمال ایران نیز در حال انجام است. 

در ابتدای جلسه، مدیرکل شیلات استان بوشهر خبر داد: اعتبار بسیار خوبی با پیگیری سازمان شیلات ایران و استان به منظور بازسازی ذخایر آبزیان بدست آمده که با وجود این اعتبارات، اين زیستگاه‌ها می‌توانند سبب استمرار و توسعه پايدار صيد و صيادي در استان بوشهر شوند. به گفته امینی، از سال ۱۳۸۳  زیستگاه مصنوعی ابزیان در سه شهرستان دیر، بوشهر و گناوه ایجاد شده و احیای زیستگاه مصنوعی به عنوان مکانی برای تکثیر طبیعی ماهیان، كمك به طرح بازسازي ذخاير است. با هدف ترميم ذخاير آبزيان و توليد بچه ماهي‌هاي بومي از جمله شانک ، صبیتی و ... پيگير اجرايي نمودن چند ايستگاه بازسازي ذخاير در مناطق مختلف ساحلي استان بوشهر هستيم.

در ادامه، آیین جمشید گزارشی از روند تغییرات برخی ذخایر آبزی خلیج فارس در دو دهه اخیر و ارتباط آن با تغییرات اقلیمی، مدیریت صید و نتایج تحقیقات پژوهشکده میگوی کشور را ارائه کرد. در این جلسه علاوه بر موارد فوق، بر اهمیت وضعیت معیشتی جامعه صیادی و جلب مشارکت در حفظ ذخایر خلیج فارس تاکید شد. دشتیان نسب رییس پژوهشکده میگوی کشور، اهمیت اعتبارات مناسب برای ایجاد مرکزی مرجع برای پژوهش و حفظ ذخایر آبزی خلیج فارس را به عنوان اولین قدم در مدیریت پایدار ذخایر آبزی دانست. همچنین با  استناد به نتایج موثر تحقیقات در زمینه زیستگاه های مصنوعی، پتانسیل و تجربه برآورد ذخایر آبزی، ظرفیت تولید مولدین و لارو میگو و ماهی را برشمرد و در پایان آمادگی این پژوهشکده، برای تحقیق  و توسعه سیاست های پژوهشی، ترویجی و آموزشی در جهت حفظ ذخایر ارزشمند خلیج فارس را اعلام کرد.