به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، با توجه به اهمیت و نقش شرکت‌های دانش بنیان در ارتقا و توسعه اقتصادی مرتبط با سازمان جهاد کشاورزی، روز سه‌شنبه 15 شهریور 1402، اولین نشست مشترک با مشارکت اداره کل جهاد کشاورزی بوشهر، پارک علم و فن‌آوری بوشهر، مرکز تحقیقات و منابع طبیعی جهاد کشاورزی، پژوهشکده میگوی کشور و اداره کل شیلات بوشهر برگزار شد. این نشست بصورت حضوری در سالن اجتماعات پژوهشکده میگوی کشور برگزار گردید.  

در ابتدای جلسه دکتر دشتیان نسب رییس پژوهشکده میگو، دستور کار جلسه و ضرورت نشست مشترک دستگاه های فوق را با توجه به تاکید استاندار محترم بوشهر برای تقویت و ارتقای رتبه شرکتهای دانش بنیان استان، همراه با اشاره به پتانسیل‌ها و برخی سوابق پژوهشکده میگو مطرح کرد.

دکتر دشتی رییس پارک علم و ‌فن‌آوری بوشهر، گزارشی در مورد رسالت شرکتهای دانش بنیان، ضوابط و شرایط حمایتی و پتانسیل‌های این پارک در استان بوشهر، ارائه کرد. همچنین موضوعاتی از قبیل ثبت اختراع، مالکیت معنوی، ثبت اولیه شرکت، مستندات لازم برای دانش بنیان شدن و موارد دیگر را برای حاضرین توضیح داد.

خانم مهندس اشرف معاون آبزی‌پروی شیلات بوشهر، مواردی در مورد اهمیت زیر ساخت‌های شیلاتی، انتظارات افراد و علاقمندان این حوزه جهت برخورداری از امکانات حمایتی، مشوق‌های مالی و اهمیت رفع محدویت‌ها مطرح کرد.

دکتر دشتی‌زاده رییس مرکز تحقیقات منابع طبیعی جهاد، برخی نمونه های موفق شرکتهای استان را معرفی کرد که علی‌رغم تولید محصولات خود، هنوز جایگاه مشخصی به عنوان شرکت دانش بنیان ندارند. هم چنین توجه به پتانسیل و شرایط خاص استان‌های جنوبی در مقایسه با سایر استان‌ها را یادآور شد.

حاضرین به اتفاق درخواست آشنایی با وضعیت و رتبه فعلی استان بوشهر از نظر تعداد شرکتهای دانش بنیان موجود، سطح این شرکتها، و نیاز آشنایی افراد در سازمان‌های خود با نحوه تشکیل شرکت دانش بنیان شدند.

رییس پارک علم و ‌فن‌آوری بوشهر، ضمن اشاره به برخی موانع برای قرار گرفتن در جمع 10 استان پیشرو دانش بنیان، آمادگی حمایت و همکاری جدی پارک برای ارتقای بخش های مختلف جهاد کشاورزی استان در مسیر رسیدن به رتبه مناسب را اعلام کرد. وی در نخستین اقدام امکان برگزاری دوره های ‌آموزشی توسط تیم کارگزار ‌آموزشی، ارسال گزارش مکتوب از وضعیت موجود شرکتهای دانش بنیان استان بوشهر و ترسیم افق کار در هفته بعد را اعلام کرد.