تاثير جیره‌ای حاوی پروبیوتیک بر شاخص‌های سلامتی، عملکرد سیستم‌ايمنی و پیشگیری از بیماری لکه‌سفید در ميگوي...

در این پژوهش پروبیوتیک تک سل که بر اساس مطالعات 8 ساله موسسه تحفیفات علوم شیلاتی کشور در پژوهشکده میگوی کشور و با همکاری شرکت تک ژن زیست تولید شده است

ادامه مطلب
ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از بيماري خاص (SPF) در کشور برمحيط...

اين مطالعه بخشي از طرح كلان ملي و فناوري كسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از بيماري خاص و قطع وابستگي به محصولات خارجي بود كه از اسفند ماه سال 1391 تا شهريور 1393 در ايستگاه تحقيقاتي خليج فارس (شغاب) درا منطقه بهمني شهر بوشهر انجام گرديد.

ادامه مطلب